За чист спорт

всяко действие има равно по силата си противодействие

Биотин, витамин H

Биотинът е ковалентно свързан за белтъчната молекула корбоксилазите - ензими, които вмъкват въглеродния двуокис в състава на различни молекули под формата на новосъздадени карбоксилни групи. Подобни реакции се наблюдават и при синтезата на пурините и мастните киселини както и при карбоксилирането на пирувата до оксалацетат. Третата е важна поради две причини -  тя е изходна реакция на образуването на глюкоза от лактат и от гликогенните аминокиселини; води до усилване на капацитета на Цикъла на Кребс, чиито окислителна мощ зависи от количеството на наличния оксалацетат. По този начин глюкозата усилва цикъла и неговата способност да окислява мастни киселини. От тук идва и изразът "мазнините изгарят в огъня на въглехидратите". 

Дневните нужди от Биотин възлизат на 0,2 мг като важен източник за него са чревните бактерии, а същи и млякото, яйчният жълтък. Важно е да се знае, че консумацията на сурови яйца може да доведе до биотинова авитаминоза. 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари