street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

За чист спорт

всяко действие има равно по силата си противодействие

Пиридоксол , витамин B6

Пиридоксолът е ангажиран предимно в белтъчната (аминокиселинна) обмяна. Негови производни (фосфорилират) и играят роля в трансминирането и декарбоксилирането аминокиселините. В синтеза на хемоглобина, миоглобина и хема. 

Влиза в състава на гликогенфосфорилазата в черния дроб и мускулите, но не като коензим а като поддържащ структурата фактор.

Дневните нужди от витамин B6 са около 2 мг. Съдържа се в широка гама храни вкл. хляб, мляко, месо, грах..