street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

За чист спорт

всяко действие има равно по силата си противодействие

Ретинол, витамин A

retinaldehyde, vitamin A aldehyde, retinal, C20H30O, C20H280

Ретинолът постъпва в нашият организъм с храните от животински произход. В храните от растителен произход се съдържа каротин, чийто съединения също съдържат в своята молекула структурните елементи на ретинола. Даже един от каротините в черният дроб на човека се разцепва на две еднакви молекули витамин А. Такива съединения които след известно химическо преобразуване в организма се превръщат във витамини се наричат провитамини. Следователно каротините са провитамини на ретинола.

Активната форма на витамина се съхранява в черният дроб, откъдето с кръвта се разнася до всички органи които се нуждаят от него, вкл. до ретината на окото. 

Биологичните нужди на витамин А можем да разделим условно в три насоки:

  • Участва в превръщането на светлинната енергия в нервен импулс.
  • Има детоксично действие като лесно обезврежда отрови с окислително действие. 
  • Индуктор е на синтезата на редица белтъци свързани с поддържането на нормалната функция на покривните тъкани - кожата, лигавиците на храносмилателната, дихателната и отделителната системи, обвивките на окото.

Дневните нужди от витамин А са около 1 мг или двойно повече каротини. Съдържа се в месото, млякото, яйцата както и в огромни количества в рибеното масло получено от пресоване на черния дроб на някои северни риби и животни. Измежду растителните продукти най-много каротин се среща в морковите, но и в малки количества в повечето растения.