street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Спортна гимнастика

тези спортове представят истинските професионалисти! Респект

Успоредка

Като гимнастически уред успоредката се появява значително по-късно от коня и висилката. Своеобразната конструкция на уреда прави техниката на упражненията по-различна от тези на другите видове. На този уред упражненията се изпълняват под и над прътовете, в тяхното начало и край, с обръщане, в напречно и надлъжно положение спрямо успоредката и др. По своя характер те са статични и динамични, силови и махови. Съвременната техника на упражненията на успоредка във вис и опора изисква изпълнение предимно на обтегнати ръце, голяма амплитуда на движенията, съкратена без-опорна фаза, кратко задържане в страничните положения.

Техниката на упражненията на този уред изисква физически добре сложени спортисти с добре развит раменен пояс и силни ръце. За голямото разнообразие от упражнения е необходима всестранна физическа подготовка.

Този уред е напълно самостоятелен вид от гимнастическият многобой. Няма друг гимнастически уред които да предявява толкова изисквания към координационните способности на играещите и така силно да се нуждае от предварителна разностранна подготовка.

Успоредката се явява един интегрален уред на които могат да се видят упражнения типични за висилка или кон с гривни и това е така тъй като уредът се появява след тях. Упражненията са разнообразни – статични и динамични, махови и силови. Изпълняват се под или над прътовете, в напречно или надлъжно положение. Особената конструкция на уреда предполага добро ниво на развитие на силата на ръце и раменен пояс. Характерни структурни групи упражнения са махове, възмахове, стойки, въртения, повдигания, спадания, отскоци и др.

Композиране на съчетания

Съчетанията трябва да са изградени от упражнения от различни структурни групи, като освен маховете трябва да се включи и равновесно упражнение със задържане (2 сек). Маховите упражнения не трябва да се изпълняват с повече от един мах. При съставяне на съчетанията трябва да се използва максимално дължината на прътовете

Размер на уреда

Състои се от две части - основна и подвижна със строго регламентирани размери. Основната е металическа е с дължина между осите на стойките - 2300 мм, ширина 480-520 мм. Височината на стойките е между 1,3 и 1,75 м. Подвижната част - прътовете са дървени с яйцевидна форма - височина 51±1 мм и ширина 41±1 мм, горен радиус 20,5 мм и страничен 48 мм и долен 17,5 мм. В средата има вградена метална пръчка с диаметър 10-12 мм, което осигурява еластичност на прътовете и предпазва от счупване. Дължината на прътовете е  3500 мм. Проверяват се с тежест от 135 кг при допустимо отклонение с 60 мм. Уреда трябва да лежи на гумени пластини или да е с приспособления за закотвяне при по леки конструкции.

Кратки съдийски инструкции

  • Излишните махове се наказват
  • Загубата на равновесие – стъпване по прътовете, сядане (ако не е част от упражнението), пристъпване или пипане на пода при приземяване се наказват
  • Упражненията се признават само ако са изпълнени без груби грешки
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари