street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Плуване

царят на всички спортове

Оздравителен ефект

Някои автори окачествяват плуването като спорт с най-голяма стойност за здравословното състояние на човека. То също има голяма социална стойност, придобита от пропорционално развитата мускулатура на човека. 

Плътността на водата е с по-висока плътност и човекът е подложен на въздействието на подемната сила, хидростатичното налягане, съпротивлението и температурата на водата. 

  • Подемната сила изтласка човека към повърхността и той се намира в състояние близко до това на безтегловността.
  • Хидростатичното налягане върху повърхността на тялото улеснява венозната циркулация на кръвта и ускорява нейното придвижване от долните крайници към гръдният кош и сърцето.
  • При престой на тялото във водата, която е нормално с по-ниска температура от тази на тялото, се увеличава разхода на енергия и обмяната на веществата. 

Рехабилитационните ефекти от плуването са значими за хора в инвалидно положение, където на практика друг спорт е невъзможен. Плуването е подходящо за хора от всички възрасти и от него на практика не се получават травми.

Сърдечно-съдова система

Облекченият венозен приток на кръв към сърцето в резултат на хоризонталното положение на тялото, хидростатичното налягане върху тялото, ритмичните съкращения на мускулите и отсъствието на статични напрежения води до повишаване на ударния обем на сърцето с около 20%. Сърцето на плувците е в състояние на посрещне по-големи натоварвания.

Въздействието на заниманията по плуване върху сърдечно-съдовата система го прави целесъобразно за прилагане при хора с отклонения в тази система. Това обаче трябва да става  след предварителна консултация с лекар и в съответните допустими граници.

Дихателна система

Дишането се затруднява от съпротивлението на водата, което налага по-активно включване на дихателната мускулатура. В резултат на което тя укрепва. При системни тренировки обиколката на гръдния кош нараства, а разликата между вдишване и издишване достига 12-16 см2. Плуването се препоръчва за рехабилитационна, превантивна или лечебна цел на дихателният апарат. 

Мускулна система

Движенията се осъществяват в резултат на работата на всички основни мускулни групи на тялото. Последователното съкращаване и отпускане на мускулатурата води до нейното укрепване и хармонично развитие. Мускулите на плувците се отличават със своята еластичност и удължена форма. Капиляризацията на мускулите се подобрява, благодарение на което снабдяването им с кръв е по-ефективно.

Опорно-двигателен апарат

При плуването опорно-двигателният апарат се разтоварва. Това и укрепването на основните мускулни групи спомага за изграждане на правилна телесна стойка и за корекции или профилактика при гръбначни изкривявания. 

Функционалната устойчивост на вестибуларният апарат се подобрява, което е резултат на многократните движения на главата при вдишване и издишване. Заниманията по плуване имат ясно изразено психично въздействие, което води до разтоварване и по-лесно понасяне на стресови ситуации.

Закаляване

При активни плувни движения производството на топлина се повишава и същевременно по-голяма част от кръвта се прехвърля в работещите крайници и по повърхността на тялото, което също така повишава топлоотделянето. Системното повтаряне на заниманията във вода с температура по-ниска от тази на тялото е ефикасно средство за закаляване, тъй като се създават регулаторни механизми, спомагащи за за запазване на относително постоянна температура на тялото.

На практика разумно проведените системни занимания по плуване оказват положително въздействие върху целия човешки организъм и спомагат за неговото укрепване и по-добро функциониране.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари