Използвана литература

"Алгоритъмът при обучението по гимнастика" - Васил Радулов, Методи Якимов

"Плуване" - проф. Иван Попов

"Биохимия" - проф. Емануил Гачев, доц. Траяна Джарова

"Урокът по гимнастика" - Пламен Андреев, 2007

"Анатомия на човека" - проф. Константин Койчев, д.м.н., 1996