street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

За чист спорт

всяко действие има равно по силата си противодействие

Инсулин

Инсулина е анаболен хормон. Той осигурява растежа като активира синтезата на белтъци, мазнини и гликоген.

Той е пептид изграден от две малко пептидни вериги, свързани помежду си с два дисулфидни моста, и изградени от общо 51 аминокиселини. Отделя се от В-клетките на Лангенхарсовите острови на задстомашната жлеза под влияние на покачилата се концентрация на кръвна глюкоза или на свободни аминокиселини - състояние което се наблюдава след нахранване. Биологичните ефекти на инсулина са:

  • усилва поемането на кръвната глюкоза от мускулната и мастната тъкан, а също и от черния дроб. Навлязлата в мускулите глюкоза се складира като гликоген. 
  • намалява разграждането на мазнините и увеличава тяхната синтеза с мастната тъкан и черния дроб.
  • усилва поемането на аминокиселините в кръвта и използването им са синтеза на белтъци в мускулите и други тъкани