street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

За чист спорт

всяко действие има равно по силата си противодействие

Ниацин, витамин B5

Влиза в състава на ниациновите (никотинамидните) коензими на многобройни дехидрогенази. Неговата роля основно може да представим като главен окислител в организма, като окислява важни метаболити като лактат, пируват и др.

Доставчик е на богати на енергия водородни атоми на дихателната верига. 

Участва в синтезата на нуклеинови киселини, мастни киселини, и много други съединения.

Този витамин е ангажиран в голям брой реакции от обмяната на веществата. 

Дневните нужди от никотинамид са между 10 и 25 мг. Малка част от която може да се синтезира в организма от триптофан. Набавяме си витамина предимно от хляба, картофите и местните продукти.