street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

За чист спорт

всяко действие има равно по силата си противодействие

Глюкагон

Глюкагона е вторият пептиден хормон на панкреаса и се излъчва от А-клетките на Лангерхансовите острови. Изграден е от 29 аминокиселини. Отделя се в кръвта при спадане на кръвната глюкоза и при спадане концентрацията на свободни мастни киселини в кръвта. 

Приложните точки на действие на хормона са в черния дроб и мастната тъкан

  • в черния дроб предизвиква бърза гликогенолиза, като освободената глюкоза постъпва в кръвта за да нормализира спадналата глюкозна концентрация
  • в мастната тъкан предизвиква бърза липолиза

Ефектите на глюкагона са катаболитни - доставят материал за окисление и освобождаване на енергия вкл. за мускулна работа.