street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Спортна гимнастика

тези спортове представят истинските професионалисти! Респект

Лост (Висилка)

Висилката е един от най-старите гимнастически уреди. На нея от древността човекът се е стремял да покаже с различни упражнения колко е силен, ловък и смел. Действително няма друг уред на които да могат да се демонстрират тези качества, нещо повече – тук те се възпитават най-добре и най-трайно. Висилката заема челно място сред останалите гимнастически уреди не само по трудността на упражненията но и по техният обем. Познати са над 1000 упражнения за малки и големи. Голяма част от тях са със силно изразен здравословен ефект и присъстват в училищната физическа подготовка на редица държави. Най-голямо отношение към техниката на упражненията на този уред има качеството гъвкавости то главно в раменните стави и кръста.

Упражненията на висилка се характеризират с динамичност и многообразност. Важно условие за изпълнение на упражненията е използването на движенията по инерция и закона за запазване количеството на движението. Правилното изпълнение на упражненията на висилка, които по своята същност са сложни двигателни навици, зависи преди всичко от рационалните и точни действия на гимнастика, от правилното положение на тялото на уреда.

Техниката на упражненията на висилка е свързана със сложни пространствени изменения, както на цялото тяло, така и на
отделните му звена. Точната диференцировка за време и положение на тялото в пространството има изключително важно значение за спортиста. Многообразните по структура и характер упражнения, прелитания с пускане и хващане на уреда, сложните и оригинални отскоци са красиви, но трудни и свързани с риск и опасност от травма.

Композиране на съчетания

В съчетанията трябва да се използват само махови упражнения, логично свързани, като всяко упражнения трябва да се изпълни само с един мах. Не се допуска използването на силови упражнения или задържания. Удачно е да се включат поне две упражнения от групата на възмаховите, за да може изпълнителят да премине и през опора.

Размер на уреда

Нормална височина на висилката е 2500 мм а максималната 2600 мм. Дължината на лоста между точките на закрепването е 2400 мм, дебелината му е Ø28 ±1мм. Лостът се изработва от прокатна стомана с минимално съпротивление на счуване 149 кг на кв.мм. Качеството на лоста се проверява с тежест 220 кг, окачена в средата. Отклонението трябва да бъде 100 ±10 мм. В предна и задна посока не трябва да има предмети на по-малко от 6 метра. Дневната светлина трябва да пада върху лоста странично.

Кратки съдийски указания

  • Използването на повече от един мах за изпълнение на дадено упражнение се наказва
  • Спиранията, използването на силови упражнения или задържания се наказват.
  • Нехарактерно разтваряне или свиване на краката се наказва.
  • Стъпването на лоста, ако не е част от упражнение, сядането, падането от уреда се наказват.
  • Пристъпване, сядане, подпиране с ръка и приземяване се наказват
  • Изпълненията се признават само ако са изпълнени без груби грешки.
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари