street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Плуване

царят на всички спортове

Общи белези на техниката

Независимо от стила на плуване съществуват някой общи изисквания и черти на техниката, които универсално се прилагат по отношение на тялото и крайниците. Тези техники са фундаментални за плуването като спорт.

Плуването е най-добрият спорт! Нищо не развива по правилно, пропорционално и естетически издържано човешкото тяло така както плуването. Професионалните плувни дисциплини са четири - kроул, бруст, бътърфлай и гръб. Независимо от стила на плуване съществуват общи изисквания и техники, които могат да бъдат приложени по отношение на тялото и крайниците при всички стилове. Основните белези са следните:

  • Положението на тялото трябва да е хидродинамично, спокойно обтегнато, с малко челно сечение и малък ъгъл на атаката.
  • Оптимално дълъг път на оттласкване с дланта - ръката влиза във водата, колкото е възможно по-далеч пред тялото и завършва загребването до възможното добутване в края.
  • Оптимална, хоризонтална траектория на дланите и ходилата при бруста, успоредна на водната повърхност.
  • Максимално голяма повърхност на основните гребни повърхности – ръце и крака
  • Вложената сила непрекъснато се увеличава. Максималната скорост и максималната сила се реализират във втората половината на основната фаза.
  • Цялостна координация - точна съгласуваност на ръце и крака в един ритъм
  • Синхронизиране на дишането с движенията – вдишване в края на основната фаза и се издиша през останалата част от цикъла
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари