street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си
анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps brachialis biceps brachialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus-anterior oblique serratus-anterior oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms lexor-carpi-radialis forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus-maximus thighs ensor-fasciae-latae thighs ensor-fasciae-latae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps biceps-femoris thighs biceps biceps-femoris thighs semitendinosusinosus thighs semitendinosusinosus calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialis-anterior calves tibialis-anterior calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves extensor-digitorum-longus calves extensor-digitorum-longus calves peroneus-longus calves peroneus-longus
картинката не съответства напълно на учебниците
списък с мускули

Трицепс

triceps, мускул на мишницата

Трицепса е единственият мускул които спада към задната група мускули на мишницата. Той обикновено е триглав мускул, но не рядко се наблюдава и четвърта глава. Трицепса действа върху лакътната и раменната става. Той се явява и най-силният мускул на мишницата и е основата на ръката, невъзможно е да имате силна ръка без силен трицепс. 

Разположен е по протежението на раменната кост, между лакътя и рамото.

Мускула е главният екстензор на лакътната става. С най-голяма от трите му глави действа средната глава, а дългата глава действа и в раменната става, като тегли мишницата назад и я аддуцира. Трицепсът играе ключова роля за стабилизирането на раменната става.

Трицепса взима активно участие в почти всички упражнения на успоредка.

 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари