street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си
анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps brachialis biceps brachialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus-anterior oblique serratus-anterior oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms lexor-carpi-radialis forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus-maximus thighs ensor-fasciae-latae thighs ensor-fasciae-latae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps biceps-femoris thighs biceps biceps-femoris thighs semitendinosusinosus thighs semitendinosusinosus calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialis-anterior calves tibialis-anterior calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves extensor-digitorum-longus calves extensor-digitorum-longus calves peroneus-longus calves peroneus-longus
картинката не съответства напълно на учебниците
списък с мускули

Врат

sternocleidomastoid, вратен мускул

Мускулите на шията се залавят за черепа, гръбначният стълб, гръдния кош и костите на раменния пояс. Покрити са с плътна фасция която се разслоява на няколко листа. Шийните мускули имат различен произход и изпълняват различни функции. Те участват в дъвкането, гълтането, дишането и гласообразуването. Те са основен стабилизатор и участник в най-подвижната, шийна част на гръбначният стълб.

Гръдноключичносисовидният мускул е най-големият мускул на шията. Той повърхностен и се разполага в страни на шията и се очертава добре при завъртане на главата в противоположна страна. Започва с две глави - медиална и латерална, но може да има и широка клавикуларна глава, да бъде разцепен, да притежава допълнителни глави или да е свързан със съседни мускули.

Травма при този мускул може да доведе до асиметрия на лицето и промени в шийната част на гръбнака ("крива шия", torticolis).

Функциите на мускула са да изнася главата напред и да обръща лицето нагоре. При фиксирана глава той повдига гръдния кош.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари