Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Врат

sternocleidomastoid, вратен мускул

Мускулите на шията се залавят за черепа, гръбначният стълб, гръдния кош и костите на раменния пояс. Покрити са с плътна фасция която се разслоява на няколко листа. Шийните мускули имат различен произход и изпълняват различни функции. Те участват в дъвкането, гълтането, дишането и гласообразуването. Те са основен стабилизатор и участник в най-подвижната, шийна част на гръбначният стълб.

Гръдноключичносисовидният мускул е най-големият мускул на шията. Той повърхностен и се разполага в страни на шията и се очертава добре при завъртане на главата в противоположна страна. Започва с две глави - медиална и латерална, но може да има и широка клавикуларна глава, да бъде разцепен, да притежава допълнителни глави или да е свързан със съседни мускули.

Травма при този мускул може да доведе до асиметрия на лицето и промени в шийната част на гръбнака ("крива шия", torticolis).

Функциите на мускула са да изнася главата напред и да обръща лицето нагоре. При фиксирана глава той повдига гръдния кош.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари