street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си
анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps brachialis biceps brachialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus-anterior oblique serratus-anterior oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms lexor-carpi-radialis forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus-maximus thighs ensor-fasciae-latae thighs ensor-fasciae-latae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps biceps-femoris thighs biceps biceps-femoris thighs semitendinosusinosus thighs semitendinosusinosus calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialis-anterior calves tibialis-anterior calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves extensor-digitorum-longus calves extensor-digitorum-longus calves peroneus-longus calves peroneus-longus
картинката не съответства напълно на учебниците
списък с мускули

Бицепс

biceps branchii, мускул на мишницата

Бицепса е най-мощният мускул от предната група мускули на мишницата. Той действа върху раменната и лакътната стави. 

Мускулът започва от лопатката с две глави -  дълга и къса, които се обединяват в обло тяло, чието здраво сухожилие се залавя за горният край на лакътната кост. Като вариетети се среща липса на една от главите или по-чести - увеличаване на броя им.

В раменната става бицепса повдига мишницата напред и слабо я аддуцира с късата си глава, това са случва непрестанно докато ходим. Бицепса е мощен супинатор при сгъната предмишница, докато при екстензия супинаторното му действие е минимално. Супинация е движението когато предмишницата или дланта се завъртат навън. В лакътната става той е флексор. Максималната сила на флексията се проявява когато предмишницата е в супинация. Дългата глава на бицепса се прехвърля през раменната и лакътната стави, като по този начин хармонизира движенията им.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари