street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си
анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps brachialis biceps brachialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus-anterior oblique serratus-anterior oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms lexor-carpi-radialis forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus-maximus thighs ensor-fasciae-latae thighs ensor-fasciae-latae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps biceps-femoris thighs biceps biceps-femoris thighs semitendinosusinosus thighs semitendinosusinosus calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialis-anterior calves tibialis-anterior calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves extensor-digitorum-longus calves extensor-digitorum-longus calves peroneus-longus calves peroneus-longus
картинката не съответства напълно на учебниците
списък с мускули

Гуша

sternohyoid, вратен мускул

Долните подезични мускули са плоски мускули, които се разполагат между подезичната кост и гръдния кош и са покрити с шийна фасция. Те принадлежат към правите мускули на шията, които произхождат от предните части на шийните миотоми. Към тази група се отнасят общо четири мускула.

Гръдничноподезичният мускул е най-дългият от тези мускули и се разполага близо до среднинната равнина. Той започва от задната повърхност стермоклавикуларната става и постепенно се стеснява нагоре за да се залови за долния ръб на подезичната кост.

Основната функция на този мускул е да фиксира или тегли надолу подезичната кост.

Освен това като цяло долните подезични мускули участват в дъвкането, гълтането и говора, поради което при травми могат да се получат смущения на гласът. 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари