Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Гуша

sternohyoid, вратен мускул

Долните подезични мускули са плоски мускули, които се разполагат между подезичната кост и гръдния кош и са покрити с шийна фасция. Те принадлежат към правите мускули на шията, които произхождат от предните части на шийните миотоми. Към тази група се отнасят общо четири мускула.

Гръдничноподезичният мускул е най-дългият от тези мускули и се разполага близо до среднинната равнина. Той започва от задната повърхност стермоклавикуларната става и постепенно се стеснява нагоре за да се залови за долния ръб на подезичната кост.

Основната функция на този мускул е да фиксира или тегли надолу подезичната кост.

Освен това като цяло долните подезични мускули участват в дъвкането, гълтането и говора, поради което при травми могат да се получат смущения на гласът. 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари