Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Корем

rectus abdominis, коремен мускул

Този мускул се разполага отпред, встрани от бялата коремна линия. Той е вложен в сухожилно влагалище образувано от апоневрозите на останалите коремни мускули.

Коремният мускул води началото си от хрущялите на V - VII ребро. Вертикалните мускулни влакна са прекъснати от три до четири сухожилни ивици - tendinous inscriptions, които образуват т.нар. "плочки".

При двустранно съкращение мускулът упражнява натиск върху коремните органи и участва в коремната преса. При фиксиран таз правият коремен мускул наклонява туловището напред, а в легнало положение повдига таза. Отделните части на мускула, разположени между сухожилните ивици имат функционална самостоятелност.

Правият коремен мускул има изключителна социална стойност и е един от най-трудните мускули за развиване.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари