Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Дълъг разгъвач на пръстите

extensor digitorum longus, мускул на пръсеца

Това е най-латералният мускул от предната група мускули на подбедрицата. Той е едноперест мускул. Мускулът започва от главата и предния ръб на фибулата. Сухожилието му се разделя на четири сухожилия които се вплитат в дорзалната апоневроза на II и V пръст. Дорзалната апоневроза дистално се разделя на една средна част, която се залавя за средната фланга, и две странични части - за крайната фланга. При 95% от хората се наблюдава допълнително сухожилие за основата на V метатарзална кост, а при ⅔ то притежава мускулно коремче, което помага пронацията на ходилото.

Мускулът е екстензор на талокруралната става. Когато тя е стабилизирана от флексорите, разгъва пръстите. При фиксирано ходило наклонява подбедрицата напред.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари