street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си
анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps brachialis biceps brachialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus-anterior oblique serratus-anterior oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms lexor-carpi-radialis forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus-maximus thighs ensor-fasciae-latae thighs ensor-fasciae-latae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps biceps-femoris thighs biceps biceps-femoris thighs semitendinosusinosus thighs semitendinosusinosus calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialis-anterior calves tibialis-anterior calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves extensor-digitorum-longus calves extensor-digitorum-longus calves peroneus-longus calves peroneus-longus
картинката не съответства напълно на учебниците
списък с мускули

Преден зъбчат мускул

serratus anterior, коремен мускул

Този мускул се разполага по страничната повърхност на гръдния кош. Започва със зъбци от I-IX ребро и обикаля назад около гръдния кош под лопатката. Чрез плоско сухожилие се залавя за средният и долният край на лопатката. Между долните 4-5 зъбеца на мускула навлизат зъбците на външният коремен мускул. Мускулните влакна нямат еднакъв ход, поради което условно мускула се разделя на три части - горна (pars superior), средна (pars divergens) и долна (pars convergens). Най-мощна е долната част.

Заедно с гръбните мускули на раменния пояс този мускул прикрепва лопатката към гръдния кош. При съкращение на целия мускул лопатката се придвижва напред. При натоварен висящ горен крайник горната част на мускула участва заедно с низходящата част на в антигравитационното поддържане на раменния пояс.

Като цяло функцията на мускула е свързана с движенията на лопатките пред и около гръдният кош, поради което си е спечелил прякора "боксьорски мускул". Мускула е силно активен при лицеви опори и вдигане на тежести от лежанка. 

При травма на този мускул придвижването напред и абдукцията в раменната става над хоризонталната равнина стават невъзможни.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари