Упражнения

➤ Клек с отскок

Клек с отскок
Клек с отскокУпражнението се извършва на свободно положение и афектира общо 5 мускулни групи. Акцентира се върху развитието на седалищен мускул, прав мускул на бедрото, широка латерална глава, широка медиална глава, камбаловиден мускул.. сила се придава и на коремчест мускул, външен коремен мускул, корем, плочки, двуглав мускул на бедрото, полусухожилен мускул.

Клековете с отскок са малко по-труден вариант на обикновенният клек. Макар привидно да съществува само една разлика между двете упражнения, техниката им се различава коренно. 

Първоначално стойката трябва да е приклекнала, краката разкрачени на ширината на раменете. Следва отскок нагоре с възможно най-голяма височина, като целта е тялото да застане максимално обтегнато във въздуха. След спада краката трябва да се свият максимално и не по-малко от ъгъл 90º в колянните стави, до клекнало положение. Натоварването в долната част на краката, до голяма степен зависи от нивото до което сте свели торса.

Според някои автори упражнението изисква ръцете да са хванати една за друга зад тилът и изравнени с линията на тялото. Това прави прави упражнението по-трудно поради по-високо изнесеният център на тежеста на тялото. Допълнителна трудност може да постигнете и като при отскока свиете /приберете/ краката си към корема. 

9 януари 2016
653
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари