Упражнения

➤ Набирания с тесен подхват

Набирания с тесен подхват
Набирания с тесен подхватУпражнението се извършва на лост и афектира общо 4 мускулни групи. Акцентира се върху развитието на бицепс.. сила се придава и на широк гръбен мускул, мишничен мускул, мишнично-лъчев мускул, голям объл мускул.

Когато захвата на ръцете е по-тесен от този на рамената по-голяма част от силата пада върху бицепса, като все пак той и гръбните мускули остават най-активните мускули. Упражнението също така засилва участието и на мишнично-лъчевият мускул в предмишницата. Оптималният вариант е ръцете да са долепени върху лоста, като по този начин ще усетите стягане на късата /вътрешна/ глава на бицепса.

4 април 2015
1208
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари