Упражнения

➤ Катераческо набиране

Катераческо набиране
Катераческо набиранеУпражнението се извършва на лост и афектира общо 5 мускулни групи. Акцентира се върху развитието на широк гръбен мускул, рамо, предмишници, среден гръб, бицепс

Катераческото набиране се отличава с неговото не-еднообразно движение. То се прави с надхват по-голям от ширината на раменете.

Когато трениращият е в крайно долно положение, започва да се изтегля нагоре първо към едната и след повторно спускане към другата ръка. 

Както при всички набирания основната теглеща сила се пада върху широкият гръбен мускул. Тук обаче мускулите на ръцете са с по-силно изразена роля, поради значително по-голямото натоварване в едният горен крайник при набиране.

Препоръчително е упражнението да се извършва последователно в четен брой спускания.

7 април 2015
992
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари