Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Горна гърда

pectoralis major, гръден мускул

Този мускул се разполага по предната повърхност на гръдния кош и се състой от три части - клавикуларна, гръдна и коремна. Познат е като горна гърда защото е разположен върху, а не вертикално над долната гърда. В този ред на мисли, маркировката отстрани на графиката е абсолютно грешна. Има многобройни вариетети. Той може да е слабо развит или частично да липсва. В 5% от случайте се наблюдава допълнителен мускул залягащ паралелно върху медиалния ръб на гръдната кост.

Мускулът е покрит от гръдна фасция, която се прикрепва за ключицата и гръдната кост. Странично тя се прехвърля върху подмишничната яма. Фасцията му съдържа множество отвори - за кръвоносни съдове и нерви.

Всяка една от частите на този мускул е отговорна за различни движения. 

При изтегляне назад на мишницата мускулът я повдига напред, а при свободно висящ крайник това движение прави само клавикуларната част. Силовото връщане на мишницата от тази позиция става чрез гръдната (pars sternocostalis) и коремната (pars abdominalis) части на мускула. Клавикуларната (pars clavicularis) е близо до раменният мускул и допринася за сгъване и активно въртене на раменната кост. Като цяло големият гръден мускул е адуктор и вътрешен ротатор на раменната става. 

При фиксирана мишница мускулът повдига ребрата и така слабо подпомага дълбокото вдишване.

Горната гърда е труден мускул за развиване. 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари