Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Мишнично-лъчев мускул

brachioradialis, мускул на предмишница

Мишнично-лъчевият мускул е най-дългият мускул от групата на предмишницата. Той заляга латерално на мишничният мускул.

Мускулът спомага за завъртането и движението на предмишницата, без необходимост от включване на допълнителни мускули от горната част на ръката. Той действа само върху лакътната става и е флексор. Проявява максималната си сила когато предмишницата е в положение на полупронация. При крайна пронация действа като супинатор, а при крайна супинация - като пронатор на предмишницата. Това също спомага за движенията на бицепса. Супинация е движението когато предмишницата или дланта се завъртат навън, а пронация е движението наобратно. Действа и като стабилизатор на лакътя особено при бързи и резки движения когато предмишницата е в средна позиция, като при удрянето с чук.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари