street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Упражнения

най-голямата колекция от упражнения със собствено тегло
намери твоето упражнение
Трудност
Уред
Група

Цяло обръщане в задмах през стойка до опора

Това упражнение е за спортни гимнастици на успоредка. Правилното му изпълнение е предхождано от редица спомагателни упражнения и техниката му на изпълнение е възможно да представлява опасност за хора без необходимият опит. За изпълнение на упражнението гимнастикът трябва да има добре развити силово-двигателни качества на трапец, среден гръб, широк гръбен мускул, рамо, гърди, трицепс, бицепс, предмишници, обшивка на корема, седалище, корем, бедра.

Цяло обръщане в задмах през стойка до опора

От мах в опора гимнастикът изпълнява задмах както за обикновен махов кръгом в стойка. Малко преди краката да достигнат вертикално положение, разноименната ръка отблъсква, а главата се обръща в посоката на кръгома. Започва същото движение както при кръгом в стойка което продължава  докато тежестта се пренесе върху опорната ръка. Първата особенност се отнася до краката. Едновременно с началното обръщане по надлъжната ос те продължават конусовидното си движение напред, без да се отклоняват чувствително от вертикалната равнина, както това правят примерно раменете и главата. Малко след отвеса /25º - 30º/ те чувствително забавят скоростта си поради сгъване на тялото в тазобедрените стави. За разлика от други случаи, тук то се осъществява за сметка на връщането на краката към трупа. Много важни в общото движение на тялото са действията на ръцете. Едноименната /в нашият случай лявата/ непрекъснато натиска, а другата след като се отдели полусвита, се насочва към другия прът и след като краката преминат вертикално положение, с кръгово движение покрай трупа, се връща обратно и обтегнатата хваща своя прът. Твърде характерно е и движението на главата: отначало тя се обръща към опорната ръка /погледът е над хвата/ и без забавяне отново се връща, както ръката, в първоначалното си положение. 

Във втората част на упражнението -  спадането от стойка до опора, гимнастикът остава обтегнат само докато се извършва обръщането, след което постепенно се сгъва в тазобедрените стави. При хващането на ръката положението му трябва да бъде като при предмах в опора.

В хода на цялото движение има един момент, които решава успеха на изпълнението. Това е началото на едноопорната фаза. Необходими са много точни и решителни действия - опорната ръка на натиска със стремеж да удължи раменната става, краката без забавяне да продължат конусовидното си обръщане, а свободната ръка да се задържи пред гърдите полусвита. Рамото на опорната ръка е малко пред хвата и. 

При правилното изпълнение краката не трябва да пресичат оста на прътовете. Обикновенно упражнението завършва до опора и след него се правят всички възможни при задмаха движения. При много точни действия с подчертано сгъване може да се спадне веднага назад и се изпълняват упражнения от рода на предната склопка или долното задно въртене.

15 януари 2016
1343
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари