Упражнения

➤ Долно задно кръгомно превъртане до опора

Долно задно кръгомно превъртане до опора
Това упражнение е за спортни гимнастици на успоредка. Правилното му изпълнение е предхождано от редица спомагателни упражнения и техниката му на изпълнение е възможно да представлява опасност за хора без необходимият опит. За изпълнение на упражнението гимнастикът трябва да има добре развити силово-двигателни качества на трапец, среден гръб, широк гръбен мускул, рамо, гърди, трицепс, предмишници, бицепс, корем, бедра.

Това упражнение се изпълнява както от стоеж така и от опора. Подготвителната фаза на действията е еднаква с тази на долно задно превъртане. За да се изпълни кръгомното обръщане по надлъжната ос на тялото, трябва в основната си фаза на действията - разгъването на тялото и активното дърпане с ръцете да станат едновременно с въртеливото движение, което се създава от краката. 

Ръката, обратно на посоката на движението първа пуска пръта, за да може да продължи обръщането от рамената. Другата ръка продължава дърпането, докато се извърши половината от обръщането. С пускането на втората ръка се завършва втората половина от въртенето в безопорно положение и двете ръце едновременно хващат прътовете за да застанат в опора.

13 януари 2016
660
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари