street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Упражнения

най-голямата колекция от упражнения със собствено тегло
намери твоето упражнение
Трудност
Уред
Група

Предна склопка до опора

Това упражнение е за спортни гимнастици на успоредка. Правилното му изпълнение е предхождано от редица спомагателни упражнения и техниката му на изпълнение е възможно да представлява опасност за хора без необходимият опит. За изпълнение на упражнението гимнастикът трябва да има добре развити силово-двигателни качества на гърди, рамо, широк гръбен мускул, среден гръб, трапец, трицепс, корем, бедра.

Предна склопка до опора

Изпълнява се при предмах в опора. Преди бедрата да стигнат до хвата, тялото бързо спада назад. Тазобедрените стави са свободни и тялото кратковременно се свива, докато премине във вис. Следва фиксиране на тазобедрените стави, като тялото е свито около правия ъгъл. В тази част на движението, с мускулно усилие на привеждачите на ръцете, мишният ъгъл се задържа по възможност по-малък, за да се отдалечи тазът от хвата. С преминаването на таза пред проекцията на точката на окачване на тялото следва активно дърпане на ръцете, съчетано с кратковременно рязко разгъване и фиксиране на тазобедрените стави. Хватът се пуска и под действието на двете сили от дърпането и разгъването тялото бързо се повдига нагоре, ръцете посрещат прътовете обтегнати в лактите с натиск. Упражнението завършва до опора.

13 януари 2016
1059
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари