Упражнения

➤ Заден тилен въртеж

Заден тилен въртеж
Това упражнение е за спортни гимнастици на лост. Правилното му изпълнение е предхождано от редица спомагателни упражнения и техниката му на изпълнение е възможно да представлява опасност за хора без необходимият опит. За изпълнение на упражнението гимнастикът трябва да има добре развити силово-двигателни качества на среден гръб, корем, широк гръбен мускул, трапец, трицепс, рамо, бицепс.

Обикновенно изпълнението на упражнението започва със задно спадане от тилна опора. Както при всички въртежи и тук целта е в началото на относителният център на тежеста да бъде максимално отдалечена от опората. На практика обаче това се постига много трудно поради неудобствата, които създава самото изходно положение. 

Какво е необходимо, та гимнастикът да попадне още от самото начало в правилна траектория? Преди всичко енергично замахване с краката нагоре-назад, навеждане на раменете назад и силно подчертано натискане с ръцете върху лоста. Съществен момент тук е умнението на играещия да разпредели правилно мускулния тонус, тъи като отделните звена трябва да се движат с различна скорост - най-бързо глезените и значително по-бавно главата и раменете. 

Ако този начален момент е изпълнен правилно, трябва в края му раменете да бъдат на височината на лоста, а тазът и краката високо зад главата. Всички звена на тялото трябва да започнат маха в тилен вис едновременно. Под лоста гимнастикът е почти обтегнат с максимално отворен раменен ъгъл. Рязкото замахване на краката, дърпането на ръцете и следващото след това леко притегляне на тялото към опората са основните фактори, от които зависи свободното високо преминаване на тялото над лоста. През цялото време след отвеса главата е подчертано наведена напред, което увеличава напрежението в раменните стави и създава благоприятни условия за ръцете да натискат и да не позволяват на раменете да спадат назад, преди тазът да е минал над тях. По-нататък нещата се повтарят, но вече при знчително по-добри условия. 

30 декември 2015
728
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари