Упражнения

➤ Набирания с широк подхват

Набирания с широк подхват
Набирания с широк подхватУпражнението се извършва на лост и афектира общо 4 мускулни групи. Акцентира се върху развитието на бицепс, широк гръбен мускул.. сила се придава и на рамо, голям объл мускул, мишнично-лъчев мускул.

Когато разстоянието на захват между ръцете е най-малко на ширината на раменете или по-голямо, основната движеща сила пада върху гръбните мускули. Колкото по-широк е подхвата, толкова повече силата пада върху гръбните мускули. Все пак бицепса, и по-специално дългата му глава /външната/ продължава да бъде изключително активна. Упражненията с широк подхват са значително по-лесни от тези с тесен подхват, поради факта, че гръбните мускули са повече, по-големи и по-силни от бицепсите. Важно е да отбележим, че широкият подхват не е особенно удобен за изпълнение.

7 април 2015
1155
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари