Упражнения

➤ Набирания с широк надхват

Набирания с широк надхват
Набирания с широк надхватУпражнението се извършва на лост и афектира общо 5 мускулни групи. Акцентира се върху развитието на широк гръбен мускул.. сила се придава и на предмишници, рамо, голям объл мускул, ромбовиден мускул, бицепс, задно рамо.

Упражнението се изпълнява с надхват пред гърдите от поне педя по-широк от раменете.

Набиранията с широк надхват пред гърдите са най-доброто упражнение за постигане на широк гръб, а от там на цялостна промяна във визията и телосложението на човека. Основната движеща сила тук се пада на широкият гръбен мускул.

Широкият хват поставя лактите и рамената в позиция при която е трудно да бъдат използвани техните движещи сили, което значително снижава ролята на бицепсите и ангажира в по-голяма степен и повече от гръбните мускули в сравнение с тесния надхват.

Трудноста на упражнението се покачва успоредно с ширината на надхвата.

4 април 2015
1062
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари