street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Упражнения

най-голямата колекция от упражнения със собствено тегло
намери твоето упражнение
Трудност
Уред
Група

Долно превъртане от опора до опора

Това упражнение е за спортни гимнастици на успоредка. Правилното му изпълнение е предхождано от редица спомагателни упражнения и техниката му на изпълнение е възможно да представлява опасност за хора без необходимият опит. За изпълнение на упражнението гимнастикът трябва да има добре развити силово-двигателни качества на трапец, среден гръб, широк гръбен мускул, рамо, гърди, трицепс, бицепс, предмишници, корем.

Долно превъртане от опора до опора

Изпълнява се от статично положение със спадане напред. Когато краката при задмах преминават между хвата, раменете много силно се навеждат напред. Това движение е съчетано с продължително натискане и повдигане на гърба и таза. Главата се навежда към гърдите. Стремежът е отрано раменете да влезнат в траекторията на окръжността с максимално най-голям радиус. Хватът се освобождава малко преди раменете да пресекат нивото на прътовете. На тяхното ниво трябва да се намира и тазът. Опората се прекъсва за кратко, колкото да се обърнат дланите /чрез търкаляне/ и преди още раменете да са пресекли долния вертикал, отново се възстанвява. В този момент краката почти не променят положението си - косо назад под нивото на прътовете. Тазът е между хвата, а главата силно наведена напред. Оттук до края на упражнението действията са същите както при долна склопка - пълно спадане в склопен вис с плътно сгъване на краката към гърдите, дърпане и разгъване в последната му фаза. 

13 януари 2016
976
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари