street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Упражнения

най-голямата колекция от упражнения със собствено тегло
намери твоето упражнение
Трудност
Уред
Група

Превъртане до опора

Това упражнение е за спортни гимнастици на успоредка. Правилното му изпълнение е предхождано от редица спомагателни упражнения и техниката му на изпълнение е възможно да представлява опасност за хора без необходимият опит. За изпълнение на упражнението гимнастикът трябва да има добре развити силово-двигателни качества на трапец, трицепс, бицепс, среден гръб, широк гръбен мускул, рамо, гърди, корем.

Превъртане до опора

Това упражнение се изпълнява от активен задмах в опора, който се усилва с натискане върху прътовете и бързо отваряне на мишнияния ъгъл.  Тялото се движи обтегнато с наведена назад глава. След повдигането на тялото в задмах до хоризонтално положение следва бързо свиване на тазобедрените стави, съчетано с активно отблъскване от ръцете с максимално увеличение на мишнияния ъгъл и навеждане на главата. Под действието на тези сили тялото бързо се повдига нагоре с въртеливо движение. Ръцете по най-късия път бързо прехващат прътовете в опора, тялото се разгъва и преминава в задмах в опора. 

15 януари 2016
1026
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари