Упражнения

➤ Размахово въртене до стойка

Размахово въртене до стойка
Това упражнение е за спортни гимнастици на лост. Правилното му изпълнение е предхождано от редица спомагателни упражнения и техниката му на изпълнение е възможно да представлява опасност за хора без необходимият опит. За изпълнение на упражнението гимнастикът трябва да има добре развити силово-двигателни качества на среден гръб, широк гръбен мускул, трицепс, бицепс, предмишници, корем, бедра, крака, трапец, рамо.

Изпълнява се предимно от въртеж. Подготвителната фаза на действията осигурява спадането на тялото в посока напред. Следва рязко сгъване в тазобедрените стави с възможно най-голямо отдалечаване на относителният център на тежеста. Тези и следващите действия на основната фаза дават възможност за получаване на най-голямо количество кинетична енергия и максимална ъглова скорост във външно разкрачен склопен вис. Във втората фаза (повдигането) радиусът на въртенето е по-малък, краката минават напред пред хвата (външно разкрачен ъгъл в опора). Ръцете натискат силно лоста, за да спрат въртенето на раменете, тазът се повдига и с бързо разгъвателно движение тялото се обтяга до стойка. Заключителните действия осигуряват пълното обтягане на раменните и тазобедрените стави. Почти отвесно се придвижват глезените с едно допълнително кръгово движение над опората.

Правилното изпълнение изисква сгъването да започне, след като тялото достигне до стойка, а крайната фаза да завърши също в стойка. В противен случай, според правилника за оценяване резултатът се намалява за допуснати технически грешки. 

30 декември 2015
660
Подобни упражнения
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари