Упражнения

➤ Кръст

Кръст
КръстУпражнението се извършва на халки и афектира общо 7 мускулни групи. Акцентира се върху развитието на голям объл мускул, бицепс, рамо, трицепс, мишничен мускул, среден гръб.. сила се придава и на трапец, широк гръбен мускул, гърди.

Типичен представител на статичните, силови упражнения, характерни само за халките.  И днес както преди кръстът е едно от най-красивите упражнения и символизира силата на гимнастиците. 

Най-удобно изходно положение за изпълнение на кръста е опората. Ръцете бавно се разтварят в страни с едновременно равномерно спадане на тялото и нарастване на усилията с приближаване на хоризонталната равнина.

Правилното изпълнение на кръста изисква ръцете да бъдат обтегнати и точно встрани, тялото вертикално, раменете на една линия с хвата, а главата в естествено положение с поглед напред.

Задържането на тялото в това трудно положение се осъществява в резултат на натискането на гривните, при което се включват в действие почти всички мишнични, гръбни и гръбни мускули. 

Много често кръстът се явява финал на редица махови упражнения. като склопка, залупка и др. В тези случаи от съществено значение е умението да се задържа кръстът и от него зависи цялостната оценка на тези упражнения. На преден план възниква способноста да се преминава от силова мускулна дейност към статична. 

6 януари 2016
663
Подобни упражнения
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари