street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Спортна гимнастика

тези спортове представят истинските професионалисти! Респект

Халки

Всеки гимнастически уред има свой специфични особености, при халките това е тяхната подвижност. При изпълнение на упражненията те се преместват свободно и най-важното – в посока противоположна на движението на тялото, което до голяма степен облекчава маховите упражнения във вис.

Халките имат най-малък обем на упражненията. От биомеханична гледна точка те са разделени на махови и силови. Маховите са повече на брой и изискват по-малко усилия. При тях от значение е точността на действието, което осигурява вертикалното преместване на относителният център на тежестта и крайна сметка – необходимото равновесие. Значително по-малко са силовите упражнения, елементарна е и техниката им, но с големи изисквания към физическата подготовка и най-вече към силата.

Изправителният характер на повечето от упражненията на халките е една от важните предпоставки за тяхното системно включване в заниманията по гимнастика. Много полезни за децата са висовете, маховете във вис, преминаването през склопен, обратен и тилен вис. Както и някои по-елементарни отскоци. Ефектът от изпълнението на тези упражнения е многостранен – укрепват гръбната мускулатура, развиват подвижност в раменете, създават умение за оценка на собствените действия в пространството и времето, влияят положително при гръбначните изкривявания в начален стадии. С оглед сигурността на спортуващият мерките са безопасност при тренировка на халки за задължителни: трябва да бъдат обезопасени с меки постелки, гривните да са равни, раменете и кръста да се разгряват добре.

Композиране на съчетания

Упражненията трябва да са логично свързани помежду си, като при маховите да не се използва повече от един мах за изпълнението им. Удачно е да се включат поне две упражнения от групата на възмаховите, тъй като чрез тях гимнастика освен във вис ще премине и през опора. По възможност към съчетанието трябва да се включи и едно силово упражнение – от висовете везни или силовите задържания.

Размер на уреда

Станокът върху които се окачват халките е металически с височина 5500 мм и разстояние между стойките 2800 мм. Гривните се закачат върху кожени колани, чиято дължина е 700 мм, ширина 34 мм, и дебелина 4 мм. Разстоянието между точките на окачване на халките е 500 мм, а височината им от пода 2500 мм. Гривните се изработват от дърво с вътрешен диаметър 1800 мм. Дебелината им е Ø28 мм. Каишите на въжетата трябва да издържат на тежест 300 кг, а гривните на 250 кг без да се деформират.

Кратки съдийски указания

  • Загубата на равновесие – падаме, закачане на краката по въжетата, сядане, пристъпване или подпиране с ръце при отскока се наказва.
  • Движението на изпълнител и уред в една посока се наказва.
  • Излишните махове се наказват.
  • Упражненията се признават само ако са изпълнени без груби грешки.
ще коментирате ли?
  • гост8370всички упражнения на халки са трудни!
    27 юни 2015