Снимки

спортна гимнастика

high bar london olympics

Лост (Висилка)
Лост (Висилка) ruski
High bar (horizontal bar)

Стоян
04.04.2015
47
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари
Задно раменно въртене с предмах до стойка
biceps femoris
cg4 1idcromz51 cfMnoPi2C1Mg4VoxIg6uDC8
Flexor%20Carpi%20Radialis%20and%20Ulnaris
trapezius-2