Снимки

спортна гимнастика

crawl
Flexor Carpi Ulnaris
GluteMax
card-24072221-front
Laura Sogar

MAG Events Final High Bar London 2012

just few routines
Лост (Висилка)
Лост (Висилка) ruski
High bar (horizontal bar)

Стоян
19.03.2015
11
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари