Плуване

царят на всички спортове

brust

Бруст

При плуването бруст плувецът лежи с гърди на повърхността на водата и се придвижва благодарение на едновременното изпълняваните симетрични движения на ръцете и краката. Брустът е най-бавният от 4-те олимпийски стила на плуване. Жените развиват средна скорост от 5.4 км/ч а мъжете 5.9 км/ч. Предполага се че брустът е най-старият начин за плуване.

Класическият бруст се оформя през 20-те години на миналият век и през следващите 50 години той непрекъснато се усъвършенства и доразвива за да се стигне до т.нар. „планиращ“ бруст използван днес от елитните брусисти.

Планиращият бруст се отличава с високо повдигане на горната част на трупа по време на вдишването.

Състезателната програма на олимпийските игри и световните първенства включва бруст 100 и 200 м.
Състезателни правила в дисциплината бруст
 • Тялото трябва да бъде непрекъснато в хоризонтално положение с гърди към водата
 • Движенията на краката трябва да са едновременни, симетрични в една и съща хоризонтална равнина
 • Ръцете трябва да се движат заедно напред и да се връщат назад на или под повърхността на водата
 • Не е позволено движение на краката и ходилата във вертикална посока
 • На финала състезателят трябва да допре стената с двете ръце едновременно с хоризонтално положение на рамената над, под или на нивото на водната повърхност.
 • При обръщането дланите трябва да докоснат стената едновременно, но дланите могат и да не бъдат на една хоризонталната линия.
 • Част от главата трябва да се показва над водата при всеки цикъл. Изключение се допуска след старта и след всяко обръщане, когато плувецът може да се гмурне под водата в продължение на едно загребване с ръцете и един тласък с краката.
Положение на тялото
При бруста ъгълът на атака не е константен, а се променя силно в течение на всеки цикъл. Това изменение е свързано с вдишването и изпълнението на движенията на крайниците. Най-голям ъгъл на атака се наблюдава при вдишване. Колкото по-малък е ъгълът на атака и колкото по-малки са неговите колебания, толкова по-добра е обтекаемостта на тялото. Главата е леко повдигната като сключва ъгъл с надлъжната ос на тялото около 40-50°.
Движение на краката
Един цикъл от движенията на краката се разглежда условно като съставен от 3 фази:
Набиране – началото на фазата е започването на движението на стъпалата напред в резултат от сгъването в тазобедрените а след това и в коленните стави. Ходилата трябва да се приближат колкото е възможно по-близко до таза с цел по-голяма траектория за следващата фаза. През цялата фаза двата крака остават близко един до друг. Коленете се разтварят постепенно като достигат ширината на раменете. В края на тази фаза стъпалата се обръщат с пръстите навън. Краката заемат положение при което подбедриците сключват ъгъл, близък до правия спрямо повърхността на водата и посоката на придвижване. През тази фаза краката се движат спокойно и с възможно малки мускулни усилия.
Тласък – Втората фаза има за начало смяната на посоката на движение на ходилата. Скоростта на движение на краката назад се увеличава. Движението назад се изпълнява по дъгообразна траектория, първоначално назад навън а след това и навътре. Когато коленете вече са напълно разтегнати, стъпалата продължават още да се разгъват. При това положението на ходилата с обърнати навън пръсти се запазва почти до края на фазата. Тласъкът с краката им камшикообразен характер.
Плъзгане – Третата фаза започва от момента когато скоростта на тялото напред стане по-голяма от скоростта на движение на ходилата назад. Краката са напълно опънати и прибрани плътно един към друг.
Движение на ръцете
Въвеждаща фаза - Фазата започва след обтягането на ръцете напред успоредно на водната повърхност, с доближени една до друга длани. Движението се извършва на около 20 см под повърхността на водата. Дланите натискат водата предимно навън и надолу. Когато разстоянието между тях достигне до около 40 см, ръцете се сгъват в лакътните стави, при което в основните гребни повърхности се опират добре на водата. Постигнатото високо положение на лактите трябва да се запази.
Основна фаза - Движението се осъществява с високо предно положение на лактите. Дланите са наклонени спрямо посоката на придвижване. Разстоянието между тях е около 2-2.5 пъти по-голямо от ширината на раменете. Дланите се движат енергично и ускорително по закръглена траектория под ъгъл 20 до 30° спрямо посоката на придвижване. Сгъването на лакътните стави продължава назад, без да преминават линията на раменете.
Преходна фаза - Дланите се прибират една към друга под брадичката, лактите бързо и мощно също се прибират навътре. В края на фазата дланите сочат навътре и нагоре.
Подготвителна фаза - Започва с обтягане на ръцете напред към повърхността на водата. Дланите на двете ръце са много близко една до друга. Пръстите разсичат водата без да създават съпротивление на водата. В края на фазата ръцете са напълно обтегнати а дланите са обърнати косо надолу и встрани. Продължителността на фазата се влияе от скоростта и темпа на плуване.
Дланите се движат енергично и ускорително по закръглена траектория
Координация на движенията
Съчетаването на движенията на крайниците влияе силно върху скоростта на плуване. Движението на ръцете започва при напълно обтегнати крака. През преходната и подготвителната фаза на ръцете краката се набират плавно към таза.
ще коментирате ли?
 • Kalin PavlovHghjhghbcgjbghjbhji
  26 юни 2017
 • Kalin PavlovIsudjfjfjfhfjdjjfffjff
  26 юни 2017