street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Детски игри на открито

нека децата изживеят своето детство

Бум (ака Шмайзер)

Бум (ака Шмайзер)

Играта Бум, наричана още Ура, Кър или Шмайзер е отборна игра която се чертае на улицата и по спортните площадки.

Играе се на два отбора с по 4-5 човека в зависимост от наличното пространство и големината на полето. 

Правилата са прости - хем да си пазиш базата си, хем да стигнеш до противниковата такава. Обикновено като деца тогава всички викахме Бум. 

По пътя до там, не трябва да настъпваш, излизаш или прекрачваш разчертанията. Тук решаващ фактор е физическата сила с оглед дърпанията и бутанията които възникват между играчите с цел да останат в играта или да извадят съперник. Единственото защитено място от противниковите схватки са ушите или според разчертанията - извън полето. Напусналите през коридора играчи не могат да се елиминират. 

Победител е този отбор които пръв стъпи върху противниковата база.

10 февруари 2015
4431
Други игри
ще коментирате ли?