Детски игри на открито

➤ Държави

Държави

Индивидуална игра чийто поле представлява кръг разграфен на равни части според броят на играчите. Обикновено 4 играча.

Първоначално всеки избира име на държавата си, след което играчите се събират на централният кръг на играта, като всеки един трябва да е стъпил с единият крак в него и без право да стъпва в чужди територии. 

Започва се, когато произволен участник обявява \"да се бием, да се борим, да се (...) срещу ..\"  след което трябва да назове една от държавите в играта. В този момент всички започват да бягат, освен този играч чиято държава е назована. Той е избран за завоевател и трябва да е в централният кръг за да извика \"1, 2, 3 стоп\". В този момент всички други играчи спират по местата си, като е препоръчително да поставят печат, в повечето случай черта, на пред себе си.

Завоевателят от място трябва да прецени на колко крачки /великански, мишешки, човешки, заешки и др/ ще успее да стъпи върху печата на държавата от която иска да заграби. Това трябва да стане на толкова крачки колкото каже - не повече и не по-малко.

Ако успее ще прибере толкова територията от съперника колкото успее, ако не - съперникът ще взима от него. 

Изцяло стъпил в свето поле, без съприкосновение с държавата от която ще завзема, завоевателят с тебешир огражда толкова площ колкото успее.

Тук играта се превърта и завоевателят дава тон срещу кои ще се борят всички. Той не може да избира себе си.

Победител е този които успее да завземе всички държави.

11 февруари 2015
прегледи 4056
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари