Снимки

Упражнения

Обърнат кръст

Обърнат кръст

Стоян
07.01.2016
254
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари
serratus%20anterior1
move weekmove week
Teres minor
tensor fasciae latae
High Level Bulgarian Street WorkoutHigh Level Bulgarian Street Workout