Снимки

мускули

a509797ab6ea5a Coronal achter

teres minor
Малък объл мускул

Стоян
06.04.2015
17
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари
infraspinatus
Rhomboids
613 rectus femoris
figure16a
8179222