Снимки

За децата

rectus-abdominus
Peroneus longus 300x2661
Цяло обръщане в задмах през стойка до опора
cg4 1idcromz51 cfMnoPi2C1Mg4VoxIg6uDC8
semitendinosus1354008410785

Бум (ака Шмайзер)

Бум (ака Шмайзер)
Boom (aka Shmaizer)

Стоян
07.07.2019
475
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари