Снимки

➤ Упражнения

Лицеви опори с една ръка
Цяло обръщане в задмах през стойка до опора
Превъртане до опора
Долно задно размятно превъртане до опора
Опорен кръгом до стойка
Долно превъртане от опора до опора
Долно задно кръгомно превъртане до опора
Предна склопка до опора
Crunches: How to do Crunches for Sexy AbsCrunches: How to do Crunches for Sexy Abs
How to Do a Crunch Correctly, Ab Exercise, Fit How ToHow to Do a Crunch Correctly, Ab Exercise, Fit How To
How To: Floor CrunchHow To: Floor Crunch
How to Do CrunchesHow to Do Crunches