Снимки

Лакътен разгъвач на китката

flexor carpi ulnaris1322542820752
3XgWD1AhtwlNqFEM0SA6Dg m
extensor carpi ulnaris
extensor carpi ulnaris