Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Задно рамо

posterior head, раменен мускул

Делтовидния мускул се разполага встрани на раменната става. Той има триъгълна форма и придава релеф на рамото. Мускулът е многоперест, с голям физиологичен напречник, необходим за високите функционални изисквания. Мускулните влакна са разделени от сухожилни пластинки, които конвергират към общото сухожилие. Те служат и като съединително-тъканен скелет, за които се залавят част от влакната. Мускулът има три части - предна, горна и задна. Влакната на трите части формират тялото на мускула. Като вариетети се наблюдават разширяване на залавните места и връзка със съседните мускули.

Раменият мускул е основният абдуктор на раменната става. Той довежда мишницата до хоризонталната равнина. Поради различното положение спрямо оста на ставата, неговите части имат различно действие.

Задната част завърта мишницата назад  и я тегли назад.

При травма в раменният мускул, рамото променя своята конфигурация и се тежко се нарушава функцията на раменната става.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари