Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Коремчест мускул

soleus, мускул на пръсеца

Този мускул принадлежи към групата от задни мускули на подбедрицата, които са флексори. Групата от мускули всъщност представлява един триглав мускул на подбедрицата - triceps surae. Камбаловидният мускул включва една от главите му. Той се разполага под коремчестият мускул на прасеца и заедно определят релефа на прасеца. Двата мускула дистално се сливат в най-голямото сухожилие на човешкото тяло - Ахилесовото сухожилие. 

Камбаловидният мускул поддържа позата на тялото срещу залитане или падане напред.

Повърхностните задни мускули на подбедрицата са едни от най-мощните мускули на човека. Тяхната сила превишава неколкократно тази на останалите флексори, а сухожилието му издържа натоварване от 250  - 300 кг. При стоеж мускулът стабилизира глезенната става. Основната му функция е флексия на талокруралната става. Когато е фиксирана предната част на ходилото (опорният крак при ходене), мускулът преодолява собствената тежест на тялото и отделя петата от стъпалната плоскост. Този мускул има изключително важно значение за ходенето и бягането.

Упражнения за коремчест мускул
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари