street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си
анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps brachialis biceps brachialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus-anterior oblique serratus-anterior oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms lexor-carpi-radialis forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus-maximus thighs ensor-fasciae-latae thighs ensor-fasciae-latae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps biceps-femoris thighs biceps biceps-femoris thighs semitendinosusinosus thighs semitendinosusinosus calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialis-anterior calves tibialis-anterior calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves extensor-digitorum-longus calves extensor-digitorum-longus calves peroneus-longus calves peroneus-longus
картинката не съответства напълно на учебниците
списък с мускули

Ромбовиден мускул

rhomboid major, гръбен мускул

Съществуват два ромбовидни мускула - rhomboid major и rhomboid minor, като в някои случай те са слети заедно. Прието е да се считат за повърхностни мускули въпреки, че в по-голямата си част са разположени под трапецовидният мускул, между гръбначният стълб и лопатката. Мускула има форма на ромб, а влакната му се спускат встрани и надолу. 

Мускулът започва от VI и VII шиен прешлен (minor) и I до IV гръден прешлен (major) и се залавя за лопатките.

Ромбовидният мускул спомага за придържането на лопатките към гръдният кош. Служи за завъртането на лопатките и прибирането им към прешлените на гръбначният стълб. Мускулът е с противоположна функция на предният зъбчат мускул които издърпва лопатките навън. 

При скъсване или травма на този мускул лопадките стават частично неизползваеми което значително ще ограничи горният обхват за движение на ръцете и движението на раменете като цяло.

Упражнения на ромбовиден мускул
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари