Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Ромбовиден мускул

rhomboid major, гръбен мускул

Съществуват два ромбовидни мускула - rhomboid major и rhomboid minor, като в някои случай те са слети заедно. Прието е да се считат за повърхностни мускули въпреки, че в по-голямата си част са разположени под трапецовидният мускул, между гръбначният стълб и лопатката. Мускула има форма на ромб, а влакната му се спускат встрани и надолу. 

Мускулът започва от VI и VII шиен прешлен (minor) и I до IV гръден прешлен (major) и се залавя за лопатките.

Ромбовидният мускул спомага за придържането на лопатките към гръдният кош. Служи за завъртането на лопатките и прибирането им към прешлените на гръбначният стълб. Мускулът е с противоположна функция на предният зъбчат мускул които издърпва лопатките навън. 

При скъсване или травма на този мускул лопадките стават частично неизползваеми което значително ще ограничи горният обхват за движение на ръцете и движението на раменете като цяло.

Упражнения за ромбовиден мускул
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари