Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Трицепс

triceps, мускул на мишницата

Трицепса е единственият мускул които спада към задната група мускули на мишницата. Той обикновено е триглав мускул, но не рядко се наблюдава и четвърта глава. Трицепса действа върху лакътната и раменната става. Той се явява и най-силният мускул на мишницата и е основата на ръката, невъзможно е да имате силна ръка без силен трицепс. 

Разположен е по протежението на раменната кост, между лакътя и рамото.

Мускула е главният екстензор на лакътната става. С най-голяма от трите му глави действа средната глава, а дългата глава действа и в раменната става, като тегли мишницата назад и я аддуцира. Трицепсът играе ключова роля за стабилизирането на раменната става.

Трицепса взима активно участие в почти всички упражнения на успоредка.

 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари