Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Дълъг малкопищялен мускул

peroneus longus, мускул на пръсеца

Този мускул е част от латералната (странична) група от мускули на подбедрицата, които се разполагат около фибулата. Към тази група са само два мускула: дълъг и къс малкопищялни мускули. 

Мускулът започва от горният край на фибулата, сухожилието му заляга в бразда зад латералния малеол. Сухожилието му преминава по долната повърхност на ходилото и се залавя за основата на I мататарзална кост. То е покрито с тънък слой хрущял или е вложено в синовиално влагалище. Като вариант се наблюдава допълнителна глава към V метатарзална кост.

Мускулът е плантарен флексор и пронатор на ходилото. При фиксирано ходило той тегли подбедрицата назад. Също така поддържа напречния свод на ходилото.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари