Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си

анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps branchialis biceps branchialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus oblique serratus oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms branchioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms flcarprad forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteusmaximus thighs tensorlatae thighs tensorlatae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps femoris thighs biceps femoris thighs semitend thighs semitend calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialisant calves tibialisant calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves exdigitorum calves exdigitorum calves peroneus calves peroneus
картинката не съответства напълно на учебниците

Седалищен мускул

gluteus maximus, седалищен мускул

Големият седалищен мускул е най-повърхностният от трите седалищни мускула, които придава заоблен вид на седалището.

Той е най-големият по обем и най-силният мускул в човешкото тяло. Неговите влакна са насочени косо надолу и встрани като формират дебело, около 2 см, мускулно тяло.

Основната функция на мускула е да стабилизира тазобедрената става. Поради големият си физиологичен напречник мускулът е най-мощният екстензор, като действието му се проявява във всички изходни положения на ставата - при изправяне, тичане, качване на стълби и т.н.. Освен това той участва във външната ротация на бедрото. Горната му част подпомага за абдукцията, а долната за аддукцията на тазобедрената става. 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари